Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Jak złożyć reklamację w PKP Intercity

blur 1239439 1920

Podróże małe i duże – pełne wspomnień, poznawania kultury nowych miejsc i rejonów, poszerzania swoich horyzontów. Podróżujemy coraz częściej i coraz chętniej, a pomiędzy lotami, wycieczkami na autostradzie i rejsami nadal korzystamy z PKP.

Zdarza się jednak, że nasza podróż nie odbywa się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Spóźnienia, przesiadki, zgubiony bagaż albo nieproszone perypetie, które zaburzają naszą podróż i utrudniają dotarcie do celu powodują frustrację. Na szczęście istnieje możliwość złożenie reklamacji, która zrekomepnsuje nam trud i stres związany z podróżą.

Jak złożyć reklamację? Komu ona przysługuje i z czym się ona wiąże?

Co można reklamować?

 1. opóźnienie pociągu – czyli sytuacja w której podróżny zostanie przetransportowany do miejsca docelowego, ale nie dotrze na czas. W takim wypadku podróżny:
  – w ciągu opóźnienia 60 minut lub więcej otrzymuje rekompensatę w wysokości zwrotu 25% ceny biletu,
  – opóźnienie 120 minut lub więcej otrzymuje rekompensatę w wysokości zwrotu 50% ceny biletu.
  Co ważne – jeśli opóźnienie jest mniejsze niż 60 minut podróżnemu nie przysługuje zwrot kosztów. W każdej innej sytuacji przewoźnik musi wypłacić odszkodowanie, nawet jeśli opóźnienie wynika z przyczyny niezależnej.
  Ponadto, kwota zostanie wypłacona tylko wtedy, gdy suma ta przekracza 4 euro (co w praktyce często wiąże się z nadszarpnięciem powyższych ustaleń).
 2. Klasa pociągu nie zgadza się z klasą na bilecie – czyli sytuacja, w której pasażer kupił podróż pociągiem A, a ostatecznie podstawiony został pociąg B, który nie zgadza się z klasą i wymaganiami pasażera. Dotyczy to głównie klientów, którzy muszą skorzystać z przejazdów o klasę niższych. W takim wypadku zwrot i reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie.
 3. Braki w pociągu – przewoźnik przestrzegać musi regulaminu, a pasażer który kupuje bilet może spodziewać się takich elementów jak np. klimatyzacja, gniazdka elektryczne, dostępu do wc, wagonu restauracyjnego (tzw. WARS). Jeśli PKP nie dostarcza tych udogodnień możesz ubiegać się o rekompensatę. Reklamowanie tych elementów jest trudne, ale warto próbować, zwłaszcza że spółka po pozytywnym rozpatrzeniu przyznaje bon o wartości 25% ceny reklamowanego biletu. Taka forma rekompensaty spodoba się zwłaszcza stałym podróżnikom. Pełny zwrot należności za bilet przysługuje,, gdy przez niezgodność usługi z umową zrezygnujemy z podróży.
 4. Szkody – czyli uszkodzenie na osobie (poczynając od zranienia, poprzez śmierć) podczas przewozu. Reklamacja złożona może być w ciągu 12 miesięcy od zdarzenia lub informacji o szkodzie.

Jak wygląda proces reklamacji?

Reklamacja składana jest w formie pisemnej i zawierać musi:

 • datę wniosku
 • nazwę i adres przewoźnika
 • dane nadawcy – nasze imię, nazwisko i adres
 • przedmiot roszczenia, z pełnym uzasadnieniem i opisem sytuacji
 • kwotę roszczenia (w tym bilet)
 • wykaz dokumentów w formie załącznika
 • podpis

Do wniosku dołącz: oryginał dokumentów, w tym wspomniany bilet; kopie dowodu sprzedaży, jeśli bilet zakupiony był online.

Wypłata rekompensaty z PKP

Podstawą do obliczenia należnej rekompensaty jest kwota, którą uiszczamy za bilet. Na jej podstawie przekaźnik dokonuje zwrotu za pomocą: przelewu lub gotówki ( w formie pieniężnej) lub w formie bonów na wskazane usługi PKP Intercity. Przypominamy jednak, że wypłata będzie dokonana tylko wtedy, gdy kwota przekroczy wartość 4 euro.

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.