Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Ile się czeka na wpis do księgi wieczystej?

archive 1850170 1920

Bank, aby zabezpieczyć pożyczone środki finansowe, na nieruchomość nakłada swoiste zabezpieczenie. Ta “ochrona” nazywana jest hipoteką i jak łatwo się domyślić – wiąże się z kilkoma, niezbędnymi krokami formalnymi. Jak sprawnie przejść przez wszystkie obostrzenia prawne? Jak poprawnie stworzyć wpis hipoteki do księgi wieczystej? Co powinieneś wiedzieć, zanim podejmiesz się wpisu i ile właściwie czeka się na dokonanie niezbędnych czynności prawnych?

Czym jest księga wieczysta?

Księga wieczysta, oznaczana skrótem KW, jest ogólnodostępnym dokumentem, opisującym stan prawny jednej, wskazanej nieruchomości. To w niej znajdziemy takie informacje jak np. dane właściciela, adres wskazanej nieruchomości, a także informacje dotyczące hipoteki. Zanim podpisze się tzw. umową przedwstępną, należy dokładnie zapoznać się hipoteką, aby mieć pewność, że transakcja którą zaciągasz jest bezpieczna.

Księga wieczysta dzieli się na cztery części:

 • Dział I KW: informacje o nieruchomości – dokładne oznaczenie nieruchomości min. adres, powierzchnia oraz szczegóły, takie jak liczba kondygnacji i pomieszczeń
 • Dział II KW: informacje o właścicielu lub użytkowniku – informacje o właścicielu lub tzw. wieczystym użytkowniku nieruchomości.
 • Dział III KW: informacje o prawach i roszczeniach dotyczących nieruchomości – informacje o różnych obciążeniach nieruchomości
 • Dział IV KW: informacje o hipotekach – dane o wpisach dotyczących hipotek (z dokładnych podaniem wysokości waluty, rodzaju itd.), nazywane obciążeniem nieruchomości.

Jak założyć księgę wieczystą?

Obecnie istnieją dwie drogi założenia księgi wieczystej. Pierwsza – poprzez notariusza, przy okazji aktu notarialnego umowy kupna/sprzedaży. Na koszty założenia księgi przez notariusza wymienia się min. opłatę sądową w wysokości 60 zł. Drugim sposobem jest założyć księgę osobiście, w danej siedzibie sądu, właściwego rejonem dla naszej nieruchomości.

Ile się czeka na wpis do KW?

Czas oczekiwania na wpis uzależniony jest od kilku czynników. Obecnie wynosi od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. W przypadku dłuższego oczekiwania przyczyną może być spore obłożenie Wydziału Ksiąg Wieczystych. Co ciekawe, obecnie nie ma zapisów ani ustaw, nakazujących maksymalny czas oczekiwania na wpis.

Wniosek o wpis w księdze wieczystej wzór wypełnienia

Wypełniając wniosek idź zgodnie z wytycznymi, zawartymi w formularzu. Pamiętaj, aby każdą rubrykę wypełniać czytelnie, drukowanymi literami i bez poprawek lub skreśleń. Jeśli raz się pomylisz – musisz ponownie wypełnić wniosek, poprawiając wszystkie dotychczasowe błędy. Pola jasne wypełnij samodzielnie, a te puste – przekreśl. Pamiętaj również, aby wniosek przygotować w dwóch, identycznych egzemplarzach. Jeden zostanie przekazany do sądu, a drugi będzie stanowił za potwierdzenie.

Wypełniając wniosek musisz wskazać min:

 1. Sąd Rejonowy – nazwę Sądu Rejonowego prowadzącego Wydział Ksiąg Wieczystych
 2. Wydział Ksiąg Wieczystych – numer Wydziału Ksiąg Wieczystych danego Sądu Rejonowego (wpisany cyframi rzymskimi).
 3.  Numer Księgi Wieczystej, której dotyczy wniosek
 4. Treść żądania
 5. Wszystkie dane wnioskodawcy i uczestnika postępowania (min. PESEL)
 6.  Załączniki

Złożenie wniosku wymaga uiszczenie opłaty, w kwocie 200 zł.

Wniosek o wykreślenie hipotek

Analogicznie do podanych informacji, możemy ubiegać się o wykreślenie hipoteki. Ma to miejsce gdy spłacimy kredyt lub pożyczkę. Stronami wykreślenia ponownie jest bank i osoba będąca właścicielem nieruchomości. Wniosek o wykreślenie składa się analogicznie do podanych powyżej informacji. Za wykreślenie hipoteki należy zapłacić 100 zł.

Aby poprawnie wypisać się z hipoteki należy na 1 stronie:

 • nr 1 – wpisać nazwę sądu rejonowego, który prowadzi księgę wieczystą;
 • nr 2 – wpisać wydział sądu prowadzący księgę wieczystą;
 • nr 3 – wpisać numer księgi wieczystej.

Na stronie 2:

 • postawić „X” w polu „wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki”;
 • w polu nr 7 wpisać wniosek o wykreślenie hipoteki, z podaniem rodzaju hipoteki i jej kwoty
 • przekreśl pozostałe, puste pola.

Na stronie 3:

 • w polu „dane wnioskodawcy/uczestnika postępowania – wykreśl „uczestnika postępowania”;
 • w rubrykach 9-17 podaj dane wnioskodawcy
 • w polu „miejsce zamieszkania/siedziba” przekreślić niewłaściwe sformułowanie
 • pola 26-32 wypełnij tylko wtedy, gdy adres do doręczeń jest inny niż miejsce zamieszkania
 • (33 do 56) jeśli nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela

Na stronie 4:

 • pola 57-80 przekreśl
 • pola 81 – 83 podaj w polu „liczba załączników”- „0”;
 • pole 84 – dane listu mazalnego
 • pole 85 – załącznik o opłacie 100 zł
 • puste, białe pola przekreśl
 • podaj imię i nazwisko
 • złóż podpis

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.