Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Fundusz gwarancyjny – co to jest i jak działa?

stock 1863880 1920 scaled 1

Zastanawiałeś się kiedyś, jak wygląda proces wypłacania odszkodowania, jeśli np. sprawca kolizji nie był ubezpieczony polisą OC?

Czy w tak specyficznych okolicznościach my, jako osoba pokrzywdzona, możemy liczyć na jakieś wsparcie finansowe? Co w takich okolicznościach może zrobić Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i co ważne – jaka jest jego rola w całym tym procesie?

Co to jest fundusz gwarancyjny?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (określony skrótem UFG) to rodzaj organizacji, której założeniem jest wypłacanie odszkodowań osobom pokrzywdzonym w wypadkach samochodowych, które nastąpiły na skutek kierującego bez aktualnej polisy OC. UFG wypłaca również odszkodowania osobom, które ucierpiały na skutek zdarzeń związanych z np. prowadzeniem gospodarstwa rolnego, przez osobę nieposiadającą odpowiedniej polisy – tzw. OC rolnika.
UCG chroni interesy osób ubezpieczonych, a członkami funduszu są osoby, które prowadzą w Polsce działalność o charakterze ubezpieczeniowym.

Trzecim obowiązkiem UFG jest uszczelnienie systemu obowiązkowych ubezpieczeń oraz nakładanie kar dla osób nieubezpieczonych.

Rola funduszu

Główną rolą i założeniem UFG jest płacenie odszkodowań ofiarom wypadku, które nastąpiły z winy kierowcy bez ważnej polisy OC. Ponadto, fundusz wypłaca odszkodowania osobom, które ucierpiały w zdarzeniach, w których sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Co ważne z punktu widzenia ubezpieczonego – UFG może wypłacić wskazaną kwotę gdy ubezpieczony ogłosi upadłość.

Istotnym jest, że UFG wypłaci 100% wartości odszkodowania z OC, ale 50% kwoty w przypadku wykupionej polisy na życie. Kwota ta jednocześnie nie będzie nigdy większa niż 30 tysięcy euro.

Jak funkcjonuje UFG? Gdzie zapoznać się z ofertą?

Poniesioną szkodę na skutek np. wypadku samochodowego, można zgłosić w każdym, dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Ważne jest, aby towarzystwo to posiadało w ofercie podstawową polisę OC. Docelowe towarzystwo nie może odmówić przyjęcia twojego zgłoszenia, a podczas straty ubezpieczyciel ma obowiązek informować cię o konkretnych, niezbędnych materiałach, których dostarczenie pozwoli ustalić wysokość odszkodowania. Ostatecznie ubezpieczyciel przeprowadza pełne postępowanie dotyczące stanu rzeczywistego wypadku oraz celowości zapłaty należnej kwoty.

UFG sprawdzenie OC

Podczas kolizji sprawca przekazuje ci często tzw. certyfikat ubezpieczenia – to w nim znajdziemy najważniejsze informacje i dane dotyczącego pojazdu. Warto za każdym razem zweryfikować podane dane w systemie UFG, aby mieć pewność, że dana polisa jest ważna.

Aby tego dokonać potrzebny będzie telefon z dostępem do internetu. Po wejściu na stronę docelową UFG należy wybrać zakładkę “Sprawdź OC”, a następnie wpisać numer rejestracyjny sprawcy (lub numer VIN). W kolejnym kroku należy podać miejsce i datę kolizji i przepisać kod z obrazka. Otrzymany wynik wskaże nam markę pojazdu, nazwę ubezpieczyciele, numer polisy oraz ewentualny komunikat o braku polisy OC – jeśli ta nie została wykupiona.

Jak zgłosić szkodę do UFG?

Szkodę, która powstała na skutek działania nieubezpieczonego kierowcy, należy zgłosić za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeniowego. Cały proces w praktyce wygląda następująco:

  1. krok pierwszy: zakład ubezpieczeń przyjmuje zgłoszenie naszej szkody.
  2. krok drugi: ubezpieczyciel przeprowadza postępowanie, informując cię o kolejnych krokach i niezbędnych dokumentach,
  3. krok trzeci: ubezpieczyciel przesyła zebrane dokumenty do Funduszu
  4. krok czwarty: Fundusz ma 30 dni aby wydać decyzję w sprawie odszkodowania.

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.