Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Jak długo przechowywać PITy?

stack of books in shelf 256559 scaled 1

Rozliczyłeś PIT za poprzedni rok i złożyłeś deklarację we wskazanym terminie. Wydawać by się mogło, że to koniec Twoich obowiązków, ale jak pokazuje życie – nie do końca. Obowiązkiem podatnika i przedsiębiorcy jest przechowywać wszystkie dokumenty kadrowe (i nie tylko) na wypadek kontroli ze strony Urzędu Skarbowego. Jak długo powinieneś pilnować swoich prywatnych archiwów? Co się stanie, jeśli któryś dokument zaginie? Czy inne dokumenty, poza wspomnianym PIT-em należy przechowywać krócej czy dłużej?

Jak długo przechowywać swój PIT?

Co roku obowiązkiem podatnika jest wypełnić podatek dochodowy od osób fizyczny, nazywany powszechnie PIT. Jest to podatek obejmujący dochody uzyskiwane przez 12 miesięcy pracy. Pod mianem PITów rozumiemy druki urzędowe Ministerstwa Finansów, a kwiecień każdego roku owiany jest obowiązkiem rozliczenia i strachu przed naliczoną należnością.

O ile o obowiązku rozliczenia wie każdy z nas, o tyle nie każdy wie ile czasu musimy przechowywać dokumenty w swojej domowej szufladzie.

Jak bowiem wynika z art. 70 ordynacji podatkowej – zobowiązania podatkowe przedawniają się po upływie 5 lat od terminu podatkowego.

Oznacza to bowiem, że zeznanie za 2019 rok przechowywać musimy do końca 2025 roku. Dlaczego tak długo? Mówiąc najprościej – na wypadek kontroli skarbowej, która zdarzyć się może każdemu z nas. Co ważne – jeśli rozliczasz się za pośrednictwem internetu, musisz pamiętać, że obejmuje cię dokładnie taki sam okres archiwizacji.

Jakie dokumenty powiązane z PIT należy przechowywać?

Wśród dokumentów na które nałożono obowiązek przechowywania wymienia się m.in.

  • deklaracje podatkowe
  • informacje o uzyskanych dochodach (a więc PIT-11)
  • wszelkie dokumenty potwierdzające korzystanie ze wskazanych ulg (np. faktury za internet)
  • wszelkie faktury, rozliczenia, paragony i rachunki
    umowy związane z np. wynajmem mieszkania.

A co, gdy nie posiadam tych dokumentów?

Brak dokumentów podczas kontroli może mieć poważne, prawne konsekwencje. Przykładowo – jeśli korzystaliśmy z jakiejś ulgi, której nie możemy wskazać za pomocą faktury czy innych dokumentów, urzędnicy mają prawo wykreślić nasze zeznanie i naliczyć nam dotkliwe, karne odsetki skarbowe.

Gdy z kolei nie posiadamy umowy najmu urzędnik może (niestety nie zawsze na naszą korzyść) oszacować wysokość czynszu, uwzględniając m.in ogólne zasady rynkowe. Dodatkowo mogą zostać nałożone na nas sankcje karno-skarbowe.

Każda z tych, powyższych sytuacji związana jest z nieprzyjemnymi sytuacjami – zarówno kosztujących nas dużo stresu, jak i nadszarpujących nasz portfel.

Jak długo przechowywać inne dokumenty?

No dobrze, a jak wygląda sprawa przechowywania innych dokumentów? Czy na nich też nałożony jest 5 letni obowiązek?
Skupmy się na tych najpopularniejszych i najbardziej problematycznych dokumentach, mianowicie:

  • jak długo przechowywać rachunki – aby złożyć reklamację lub ubiegać się o gwarancję wystarczy nam dowód zakupu. Jeśli więc płacimy kartą wystarczy kopia z konta osobistego, która zastąpi rachunek. Jeśli zaś
  • wykorzystujemy gotówkę – rachunek należy również przechowywać przez 5 lat lub tak długo, jak obowiązuje nas gwarancja na dany produkt.
  • jak długo przechowywać faktury – wszelkie dowody kadrowe, zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, należy przechowywać przez 5 lat.
  • jak długo przechowywać paragony – podobnie jak w przypadku rachunków.

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.