Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Zmiana adresu zameldowania -jakich dokumentów potrzebujesz?

phil hearing IYfp2Ixe9nM unsplash

Przeprowadzka to nierzadko emocjonujący i skomplikowany proces. Wymaga bowiem doskonałej logistyki, wynajęcia firmy transportowej i zmierzenia się z szeregiem formalności. Dlaczego? Ponieważ “zameldowanie” klasyfikowane jest jako termin administracyjnym – a co za tym idzie – wymaga nie tylko złożenia odpowiednich dokumentów, ale także przestrzegania zapisów ustaw.

To o tych dokumentach i niezbędnych krokach przeczytasz więcej w poniższym artykule.

Adres zameldowania a adres zamieszkania

Wspomnieliśmy już, że adres zameldowania to określenie z kategorii prawa administracyjnego. Jest to niezwykle istotny aspekt – zwłaszcza, gdy porównujesz go z tzw. adresem zamieszkania. Ten drugi to określenie obowiązujące w prawie cywilnym.

Adres zamieszkania nie jest zależny od adresu zameldowania, który niegdyś podlegał tzw. obowiązkom meldunkowym. Od 2016 roku obowiązek ten został zniesiony, a zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym (czyli potwierdza fakt pobytu danej osoby w danym lokalu). Oznacza to, że oba adresy mogą się różnić – chociaż z przyczyn organizacyjnych – lepiej, aby było tożsame.

Zmiana adresu zameldowania jakie dokumenty trzeba wymienić?

Kluczem do sukcesu i sprawnego załatwienia wszystkich formalności jest wcześniejsze przygotowanie najważniejszych dokumentów. Do aktualizacji i zmiany adresu zamieszkania potrzebny Ci będzie:

 • dokument tożsamości – w tym przypadku dowód osobisty lub paszport,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości – np. wypis aktu notarialnego lub odpis z księgi wieczystej,
 • formularz zgłoszenia pobytu stałego lub formularz pobytu czasowego.

Jeśli chcesz zameldować się w mieszkaniu, które wynajmujesz – w formularzu pobytu musi widnieć podpis osoby, która jest właścicielem danego lokum. Właściciel tym samym musi potwierdzić Twój pobyt, potwierdzając zgodność pozostałych formularzy.

Formularz zgłoszenia pobytu stałego jest dostępny w Urzędzie lub na stronie internetowej Twojego urzędu miasta lub gminy. Wypełnij go zgodnie z instrukcjami, opisującymi poszczególnego, puste rubryki.
Jeśli wcześniej poprawnie przygotujesz wszystkie dokumenty – cały proces zameldowania zajmie Ci nie więcej niż kilkanaście minut.

Zmiana adresy zameldowania, a inne dokumenty

Jak zmiana adresu zameldowania wpływa na inne dokumenty? Czy je również musisz zaktualizować?

 • Zmiana adresu zameldowania a dowód rejestracyjny – podczas zmiany adresu zamieszkania zmienia się również miejsce wydziału komunikacji, a to oznacza, że konieczne będzie wyrobienie nowego dowodu.
 • Zmiana adresu zameldowania a prawo jazdy – od 2019 roku prawa jazdy nie posiadają danych dt. zamieszkania. Oznacza to, że zniesiono obowiązek wymiany prawa jazdy po zmianie zameldowania.

Zmiana adresu zameldowania Urząd Skarbowy

Czy wiesz, że masz obowiązek poinformować Urząd Skarbowy o zmianie miejsca zameldowania? Jeśli nie spełnisz tego warunku, możesz zostać ukarany karą grzywną lub nawet – karą pozbawienia wolności. Więcej o tym mówi artykuł 9 ustawy 1D Ustawy z dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. To w nim czytamy, że “w przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania przez podatnika będącego osobą fizyczną objętą rejestrem PESEL nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, za dokonanie aktualizacji uznaje się podanie przez tego podatnika aktualnego adresu miejsca zamieszkania w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym”

Co to oznacza?
W związku z powyższym zapisem – jeśli nie prowadzisz działalności, masz obowiązek powiadomić Urząd Skarbowy o nowym adresie zameldowania poprzez:

 • zgłoszenie nowego adresu za pośrednictwem deklaracji podatkowej, w np. zeznaniu rocznym. Możesz tego także dokonać poprzez deklarację podatku od czynności cywilnoprawnych (tzw. PCC-3) przy okazji rozliczania podatku z tytułu kupna używanego samochodu.
 • formularz oznaczony skrótem ZAP-3, przez który możesz również zgłaszasz m.in. numer konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot podatkowy.

Co ważne – zawiadomienie urzędu o zmianie adresu powinno nastąpić wyłącznie wtedy, gdy adres zamieszkania jest inny, niż adres zameldowania. Zgodnie z 1d ustawy wynika, iż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, zmieniając wyłącznie miejsce zamieszkania, nie mają obowiązku informowania urzędu skarbowego.

Zmiana adresu zameldowania gdzie zgłosić?

O przeprowadzce warto poinformować kilka instytucji. Co najważniejsze – należy zawiadomić urząd miasta lub gminy, do której się przeprowadzasz. Oprócz tego aktualizacje należy zgłosić do m.in.:

 • Urzędu Skarbowego
 • Banku
 • ZUS-u (tzw. zmiana adresu zameldowania ZUS druk)
 • dostawcy usług telekomunikacyjnych
 • dostawcy mediów – np. gazu
 • Urzędu Pracy

W przypadku wspomnianego Urzędu Skarbowego – termin na zmiany meldunku upływa do 30 kwietnia, kiedy to należy złożyć roczne rozliczenie podatku dochodowego PIT.

Co ważne – od kilku lat możliwe jest składanie wszystkich dokumentów poprzez internet. Do złożenia odpowiednich formularzy potrzebny Ci będzie profil zaufany, certyfikat kwalifikowany lub tzw. e-dowód. Wszystkie te wirtualne dokumentu mają za zadanie potwierdzić swoją tożsamość, a tym samym – dokonać wszystkich, późniejszych kroków formalnych.

Bibliografia:
[1] Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2022 r. poz. 1191).
[2] Zniesienie obowiązku meldunkowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 27 sierpnia 2015 [zarchiwizowane z adresu 2016-06-11].

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.