Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Kiedy mandat ulega przedawnieniu?

passengers 1150043 1920

Jazda bez biletu MPK, parkowanie w niedozwolonym miejscu oraz picie w miejscu publicznym. To tylko kilka z wykroczeń, które skutkują mandatem w wysokości od kilku, do nawet kilkudziesięciu złotych.

Warto jednak podkreślić, iż wszelkie nałożone kary grzywny ulegają tzw. przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie określonego w kodeksie czasu, nie ma możliwości egzekwowania należnej kwoty. Dokładne te przepisy określone są w art. 45 § 3 kodeksu wykroczeń.

Jak działa przedawnienie wykroczenia? Jakie są rodzaje mandatów karnych i kiedy przedawnia się mandat? Po odpowiedzi na te pytania zapraszamy do poniższej lektury.

Rodzaje mandatów

W polskim prawie istnieją trzy typy mandatów. Co więcej, nie wszystkie one ulegają tzw. przedawnieniu.
Postępowanie mandatowe określone jest przepisami kodeksu, a wielkość grzywny uzależniona jest od tego jaki mandat został nam przyznany.

  •  mandat gotówkowy- wydawany jest ukaranemu po uiszczeniu grzywny bezpośrednio w ręce funkcjonariusza
  • mandat kredytowany – wydawany ukaranemu za potwierdzeniem odbioru,
  •  mandat zaoczny.

Warto w tym miejscu nadmienić, iż mandat gotówkowy nakładany jest osobie bez stałego miejsca pobytu. Jak zatem łatwo się domyślić, najczęściej karze się w ten sposób osoby będące cudzoziemcami (np. turystów). Mandat taki staje się prawomocny z chwilą wręczenia należnej zapłaty w ręce funkcjonariusza, który postanowił nałożyć grzywnę.

Mandat kredytowany z kolei dotyczy pozostałych osób (czyli te, zamieszkujące w Polsce). Wraz z kwotą grzywny powinien zawierać w sobie pouczenie, mówiące o konieczności uiszczenia należnej kwoty w ciągu 7 dni od daty przyjęcia mandatu.

Ostatni, tzw. mandat zaoczny dotyczy wykroczenia, gdy sprawcy nie zastano na miejscu jego popełnienia. Mandat musi zostać spisany i wystawiony w określonym miejscu, tak abyśmy mogli go odebrać w wyznaczonym miejscu. Osoba wystawiająca musi wskazać kwotę i miejsce zapłaty należności, wyznaczając na to 7 dni.

Ważne – pamiętać musisz, że w momencie nie przyjęcia mandaty i skierowania sprawy do sądu możemy ponieść karę finansową wynoszącą znacznie więcej niż kwota mandatu (nawet 5 tysięcy złotych!). Musisz więc liczyć się z tym, że oczekiwanie na przedawnienie bywa ryzykowne, zwłaszcza, że na ten element musicie poczekaj kilkanaście miesięcy.

Przedawnienie wykroczenia

Termin przedawnienia jest różny, w zależności od tego jaki mandat otrzymamy. Tak oto, analogicznie do powyższych grup dowiadujemy się, że następująco:

  • mandat kredytowany posiada 3 letni okres przedawnienia, a ściąganie grzywny odbywa się w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Postępowanie to prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego. Jeśli robi to nieskutecznie, mandat umarzany jest po 3 latach w sposób automatyczny od uprawomocnienia.
  • w przypadku dwóch pozostałych mandatów – jeśli nie przyjmiemy mandatu i nie opłacimy go we wskazanym miejscu i terminie organ może wnieść wniosek do sądu. W tym wypadku okres przedawnienia jest dużo krótszy i wynosi jeden rok. Jeśli jednakże wszczęto postępowanie w sprawie wykroczenia okres ten wydłuża się do dwóch lat.

Jest jednak jeden wyjątek, gdzie mandat przedawnienie wynosi jeszcze więcej. W przypadku nieopłacania postu na miejscu płatnego parkowania należność można ścigać aż przez 5 lat (!) od końca danego roku kalendarzowego, w którym to miała zostać uiszczona dana opłata.

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.