Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Emerytury stażowe – proponowane zasady na 2022 roku

pexels andrea piacquadio 3753009 scaled 1

W październiku 2021 roku Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, iż planowany jest nowy projekt, dotyczący emerytur stażowych. Projekt powstał z inicjatywy i przy pomocy NSZZ “Solidarność”, który przede wszystkim skupił się na warunkach, determinujących przejście na ową emeryturę. Zmiany te są kluczowe i znaczące dla polskich emerytów i rencistów, którzy w ten sposób mogą spodziewać się znaczącej waloryzacji.

Co dokładnie niesie za sobą nowa koncepcja i co kryje się pod tym złożonym, nowym projektem? Jak to odbije się na polskim społeczeństwie i kiedy prezydent podpisze emerytury stażowe?

Emerytury stażowe od kiedy?

Zacznijmy od przypomnienia podstawowych kwestii, dotyczących emerytur stażowych.

Ich podstawowych założeniem jest – jak sama nazwa wskazuje – przejście na emeryturę po odpowiednio długim stażu pracy. Co ważne, ustawa ta zakłada możliwość przejścia na emeryturę jeszcze przed osiągnięciem tzw. wieku emerytalnego. Aby jednak uzyskać taki przywilej, należy przepracować określony czas (mierzony w latach). Ustawa proponuje zatem, aby na ten przywilej zostały upoważnione:

  • kobiety – okres składkowy i nieskładkowy wynoszący minimum 35 lat oraz ukończone 55 lat,
  • mężczyźni – okres składkowy i nieskładkowy trwający minimum 40 lat oraz ukończone 60 lat.

Dokładna wysokość świadczenia uwzględnia wszystkie środki na koncie i subkoncie Zakładowego Ubezpieczenia Społecznego (ZUS) oraz na funduszu emerytalnym.

Najnowsze zmiany dotyczące ZUS emerytury stażowe zakładają podniesienia najniższej emerytury i renty do 1600 złotych netto lub do 1412 złotych w przypadku osób częściowo niezdolnych do wykonywania pracy zarobkowej. Ponadto, według zebranych danych i prowadzonych statystyk szacuje się, że emerytura stażowa w 2022 roku wynosiłaby średnio:

  • 2 678 zł – w przypadku mężczyzn,
  • 1 961 zł – w przypadku kobiet.

Emerytury stażowe najnowsze wiadomości

Wspomniana już zmiana dotyczy ustawy, która wpłynęła do Sejmu w dniu 30 września 2021 r. Następnie 28 października 2021 r. została skierowana do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Według jej założeń:

  1. Emerytura stażowa obowiązywać będzie kobiety, które osiągnęłyby okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat i mężczyzn, którzy osiągnęli okres 40 lat.
  2. Docelowo emerytura nie może być niższa niż najniższe świadczenie emerytalne,
  3. To ubezpieczony może podjąć decyzję o dogodnym momencie zakończenia pracy zarobkowej. Jeśli więc ubezpieczony chciałby kontynuować swoją karierę (np. z powodu dobrego stanu zdrowia), jest to możliwe i dopuszczalne, a dzięki temu emerytura będzie wyższa.
  4. Prawo do emerytury stażowej może być zawieszone, jeżeli kwota przychodu będzie wyższa niż 130% przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia (w przeliczeniu na kwartał kalendarzowy), ogłoszonego przez GUS.
  5. Emerytura tego typu nie będzie ustalana z urzędu osobie, która w okresie pobierania renty spełniała obowiązek nabywania emerytury stażowej.

Warto w tym miejscu podkreślić, że projekt zebrał 235 000 podpisów obywateli popierających i jest obecnie na etapie rozpatrzenia. Oznacza to, że nadal nie jest wiadomo czy zostanie on wprowadzony i jakie będą kolejne etapy po I czytaniu.

Emerytury stażowe od kiedy wejdą w życie?

Obecnie projekt jest w fazie pierwszego czytania. Proces ten trwać może nawet 3 miesiące i wymaga sporo cierpliwości ze strony oczekujących emerytów. Ciężko w tym momencie przewidzieć jakie będą dalsze losy projektu, zwłaszcza, że projekty obywatelskie rzadko kiedy otrzymują uznanie ze strony Sejmu. Warto jednak podkreślić, że podczas wyborów Andrzej Duda wypowiadał się na temat zmiany w obszarze emerytur stażowych, co może wiązać się ze zgodą i zaakceptowaniem projektu. Pozostaje więc czekać na dalsze informacje i kolejne etapy wdrożenia.

Emerytury stażowe – wady i zalety takiego rozwiązania

Temat emerytur stażowych jest niezwykle gorący i wzbudza wiele skrajnych opinii i wątpliwości. Propozycja nowych zmian jest o tyle kontrowersyjna, że zakłada stosunkowo niskie stawki, namawiając tym samym do dłuższej kariery zawodowej. Zakładając pomysł i koncepcję na nową wersję emerytur, trzeba podkreślić, że ten wiek byłby niższy o 8-9 lat w stosunku do obowiązującego w Polsce, powszechnego wieku emerytalnego. Mechanizm działania jest więc bardzo prosty – społeczeństwo, które pójdzie wcześniej na emeryturę, otrzyma mniejszą stawkę, a tym samym gorsze warunki życia. Ponadto projekt ustawy nie określenia wieku emerytalnego, uprawniającego do emerytury stażowej, co może wzbudzać wiele wątpliwości i dalszych niejasności. W ostateczności więc eksperci oraz prawnicy podkreślają, że koncepcja emerytur stażowych ma więcej wady niż zalet, a obecny projekt należy dookreślić, tak aby rozwiązać ciągle pojawiające się wątpliwości.

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.