Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Emerytura po mężu – kiedy możesz odziedziczyć,jaka wysokość się należy?

uid e9cc844bb44b5005f487094f64d7cad21498555071336 width 907 play 0 pos 0 gs 0 height 515 e1529495960841

Moment śmierci małżonka jest niezwykle trudny pod kilkoma względami. Po pierwsze, co oczywiste pod względem emocjonalnym, bowiem zderzamy się ze smutkiem i próbą samotności. Po drugie w aspektach codziennej rutyny, która nagle wymaga samodzielności i przeorganizowania. Po trzecie – z powodów finansowych, które diametralnie się zmieniają i powodują rosnący niepokój. Myślenie w kontekście materialnym, po śmierci kogoś bliskiego, jest normalnym etapem żałoby i przeważnie wiąże się z lękiem odnośnie dalszej sytuacji finansowej.

Emerytura po mężu ile procent?

Kwota w przypadku śmierci męża jest znacząco większa, niż w przypadku żony. Wiąże się to z uwarunkowaniami ekonomicznymi w kraju, w których to kobiety zarabiają mniej i pracują krócej, od mężczyzn. Dodatkowo, warto zaznaczyć iż przeniesiona renta może być mniejsza niż w przypadku pierwotnego świadczenia.

O jakiej więc kwocie mowa?

Emerytura po mężu stanowi około 85% całego świadczenia, które przysługiwałoby w emeryturze obecnie zmarłego małżonka. Gdy renta rozkładana jest na dwie osoby procent rośnie do 90%, a w przypadku trzech – 95%. Średnia wysokość tego świadczenia to około 1900 zł – statystyki te wynikają z poboru renty lub emerytury, w przypadku 1.2 miliona osób.

Emerytura po mężu kiedy?

Najważniejsza informacja, o której warto wspomnieć już teraz to fakt iż ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS mówi o nabywaniu prawa do emerytury po ukończonym 50 roku życia. Wprowadzony akt prawny informuje i konstruuję zasadę, w której przyjęte świadczenie wypłacane jest pod nazwą tzw. renty rodzinnej. Dotyczy to zarówno renty, dostawanej z tytuły niezdolności do pracy, oraz z tytułu poboru emerytury. Przepis ten mówi iż współmałżonek może pobierać od zmarłego: emeryturę, zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne oraz nauczycielskie świadczenie lub rentę. Co ważne – prawo do przyznania tych świadczeń obowiązuje również wtedy, gdy zmarły małżonek spełniania tylko jedne kryteria – np. dotyczącą przyznania emerytury.

Istnieją jednak pewne ograniczenia, które nie pozwalają czerpać pełnych świadczeń z ZUS-u po zmarłym współmałżonku. By doprowadzić do takiej wypłaty należności, musi zostać spełniony przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  1.  sytuacje w której współmałżonek w chwili śmierci męża lub żony ukończył 50 lat – chociaż tutaj zachodzą sukcesywne zmiany i obecny pułap zwiększony będzie do ponad 60 roku życia. O uzasadnieniu tej kwestii piszemy poniżej.
  2. osoba wnioskująca o rentę rodzinną jest niezdolna do pracy
  3. wdowiec/wdowa wychowuje jedno z dzieci/wnuków/członków rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym

Osoby które nie spełniają powyższych warunków nie mogą otrzymywać trwałego i stałego dochodu, w postaci renty lub emerytury po zmarłym mężu lub żonie. Nic jednak nie jest stracone, bowiem istnieje tzw. okresowa renta rodzinna, która przysługuje osobom ze względu na ich brak dochodu. Okresowa renta przyznawana jest na cały rok po śmierci żony lub męża, albo na okres zakończenia tzw. szkolenie zawodowego (ale nie dłużej niż 2 lata od zgonu)

Co ciekawsze – rząd planuje wprowadzić zmiany, wynikające z cięć budżetowych. Obecnie wiek emerytalny, czyli tzw pułap, ma zostać sukcesywnie zwiększany. Docelowo ma osiągnąć on ponad 60 lat. Jak tłumaczy ZUS – nie ma sensu wspierać finansowo kobiety w wieku produkcyjnym, kiedy ich zdolność do pracy jest wystarczająca. Zmiany należy zatem kontrolować i nadzorować.

Emerytura po mężu, kiedy pracuję?

Dostawanie emerytury po mężu nie wyklucza możliwości pracy zarobkowej. W przypadku umów o pracę i umów zlecenie trzeba pamiętać o tzw. progach, których przekroczenie jest jednoznaczne z ograniczeniami emerytury, lub nawet ich całkowitym zabraniem. Oto poniższe pułapy, które powinniśmy brać pod uwagę:

  • do 3047,50 złotych brutto bez ryzyka obniżenia renty,
  • od 3047,50 do 5659,70 zł brutto – świadczenie zmniejszone do poziomu 70 procent średniej pensji w kraju
  • powyżej tej kwoty ZUS zawiesza prawo do emerytury,

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.