Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Eksmisja z mieszkania: kto może zostać wyrzuconym?

house 1407562 1920

Eksmisja jest skrajnym zachowaniem i nierzadko – ostatecznym krokiem, wynikającym z łamania prawa lub umowy lokatorskiej. Polskie prawo jednak zakłada pewne obwarowania przed takimi działaniami, chroniąc tym samym lokatorów, którzy nie mogą z dnia na dzień pozostać bez dachu nad głową. Jak wygląda eksmisja z mieszkania? Kto może wnieść pozew o eksmisję i jak przeprowadzić ów proces zgodnie z prawem?

Co to jest eksmisja?

Eksmisja polega na usunięciu kogoś z zajmowanego lokalu/nieruchomości, na podstawie wyroku, uprawniającego do wykonania takiego aktu. Pod tą nazwą nie kryje się tylko sama przeprowadzka, ale także wszystkie zachowania doprowadzające do tej wyprowadzki. W Polsce podstawą do żądania eksmisji jest moment, w którym osoba zajmująca dany lokal nie ma co do niego praw. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy:

 •  zajmuje lokal samowolnie
 •  zajmuje lokal po zakończeniu stosunku prawnego

Jeśli dana osoba nie zwalnia lokalu możemy przymusowo usunąć ją z nieruchomości, zasłaniając się tytułami i przepisami prawnymi. Proces definiuje kodeks cywilny, dotyczący ochrony własności.

Garść najważniejszych informacji

Zanim przejdziemy do konkretnych i szczegółowych informacji, przedstawiamy garść najistotniejszych informacji, które definiują sam proces i podstawowe prawa związane z eksmisją.

 1.  tzw. eksmisja na bruk nie funkcjonuje w Polsce od 2005 roku, co miało miejsce w latach 90-tych
 2.  eksmisja musi być przeprowadzona na mocy wyroku sądu – nie możemy wykonać tego samodzielnie
 3.  eksmisja bez wyroku sądu zdarza się w skrajnych wypadkach, np. wtedy gdy mieszkanie zostało zlicytowane za długi
 4. od 2011 roku tylko komornik jest w stanie wykonać eksmisji

Otrzymałem pozew o eksmisję – co dalej?

Jeśli jesteś stroną, która otrzymuje od sądu odpis pozwu o eksmisję, wiedz, że w ciągu od 14 do 21 dni również otrzymasz informację czy spełniasz warunki do otrzymania lokalu socjalnego, będącego lokalem zastępczym. Akt ten również musi być orzeczony za pomocą wyroku.

Twoim podstawowym obowiązek jest odebrać korespondencję nadesłaną przez sąd i odpowiedzieć na nią we wskazanym wymiarze. Jeśli nie odbierzesz awizowanych listów, sąd może uznać, że owe listy zostały przez ciebie odebrane. Co więcej, jeśli nie przedstawi się dokumentów, które uprawniałyby do otrzymania lokalu zastępczego, sąd może uznać, że warunki te nie zostały spełnione.

Kto jest uprawniony do otrzymania lokalu zastępczego?

Osoby uprawnione do otrzymania lokalu socjalnego w przypadku eksmisji, to:

 • kobieta w ciąży,
 • osoby małoletnie i niepełnosprawne, a także te, które sprawują opiekę nad osobami niepełnosprawnymi lub małoletnimi
 • emeryci i renciści, które otrzymują świadczenia
 • osoba bezrobotna

Ochrona przed eksmisją

Jak podaliśmy wyżej – polskie prawo zakłada pewne obwarowania, chroniące osoby podlegające eksmisji. Wśród nich wyróżnia się.

 • zakaz eksmisji w okresie od 1 listopada do 31 marca następnego roku włącznie (w przypadku gdy nie ma wskazanego lokalu zastępczego)

Czy są wyjątki?

Na szczęście – są. Polskie prawo chroni obydwie strony – zarówno osoby z wyrokiem eksmisji, jak i te, które wniosły odpowiedni pozew. Tak oto ochrona w podanym powyższym okresie nie obowiązuje w przypadkach, gdy:

 • stosowano w rodzinie przemoc lub dochodziło do jawnych wykroczeń czy łamania praw
 • niestosowne i nieodpowiednie zachowanie, krzywdzące innych ludzi w np. budynku
 • gdy zajęcie lokalu nastąpiło bez tzw. tytułu prawnego

Pozew o eksmisję – jak stworzyć?

Tworząc pozew o eksmisję musisz umieścić w dokumencie takie elementy jak:

 •  Tytuł
 •  Umieścić informacje o właściwym sądzie, do którego zgłaszany jest pozew (najlepiej wybrać sąd znajdujący się blisko miejsca zamieszkania pozwanego)
 • Oznacz strony – tj. powoda oraz pozwanego.
 • Podaj wartość przedmiotu sporu (np. wartość zalegającego czynszu)
 • Wskazanie żądania w pozwie
 • Uzasadnienie
 • Podpis
 •  Załączniki (np. Dowody nadania pism)

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.