Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Dzienna, czy roczna? Kapitalizacja odsetek bez tajemnic

business 18107 1920 scaled 1

W ofertach banku możemy spotkać się z pojęciem “kapitalizacji odsetek”. Nomenklatura ta dla wielu z nas wydaje się być tajemnicza, pomimo tego, że ma on ma wpływ na nasz zysk – np. w przypadku produktów depozytowych w banku. Warto więc nie tylko zapoznać się z tą terminologią, ale przede wszystkim – ze skutkami i sposobem liczenia tych wartości.

Wspomniana kapitalizacja stosowana jest m.in. w przypadku lokat terminowych w bankach oraz w kontach oszczędnościowych. Jeśli planujesz zainwestować swoje pieniądze w taki sposób – sprawdź, która z dostępnych ofert będzie dla ciebie najatrakcyjniejsza.

Czym jest kapitalizacja odsetek?

Wszelkie produkty, które oferują nam banki, są oprocentowane. Oznacza to, że umieszczając w depozytach swoje oszczędności możemy liczyć na odpowiednio wysoki zysk. Wysokość oprocentowania zależy od wysokości stopy procentowej i od wybranej oferty banku, która potrafi różnić się między sobą w sposób diametralny.

Przed podpisaniem docelowej umowy bank ma obowiązek poinformować nas o rocznej stopie procentowej (która jest niezmienna), jak i o najważniejszych warunkach i punktach usługi.

Przykładowo więc, jeśli wpłacamy na lokatę kwotę 1000 zł z oprocentowaniem 4%, to po roku kapitał zostanie powiększony o 40 złotych odsetek. Oczywiście w ostateczności kwota jest mniejsza, bo od należnej sumy zostanie jeszcze naliczony podatek od zysków kapitałowych, wynoszący 19%.

Sprawa robi się tym bardziej skomplikowana, gdy banki stosują różne metody kapitalizacji odsetek. Kapitalizacja rozumiana jest jako odliczenie odsetek od kapitału – zarówno w trybie codziennym, jak i miesięcznym, kwartalnym lub rocznym. Im częściej odbywa się taka kapitalizacja odsetek od lokaty lub środków zgromadzonych na koncie oszczędnościowym – tym lepiej dla nas, klientów.

Jak wyliczana jest kapitalizacja odsetek?

Aby obliczyć interesującą nas wartość musimy posłużyć się wzorem: K=K0 * (1 + r/m) mn, gdzie K0 to kapitał początkowy, K- kapitał końcowy, n czas trwania inwestycji, r – stopa oprocentowania w skali roku, m – liczba kapitalizacji w skali rocznej.

Oprocentowanie w skali roku i rodzaje odsetek

Obecnie wyróżnia się wiele metod obliczenia odsetek naliczanych na lokatach.

  • Odsetki proste – odsetki obliczane od podstawy oprocentowania – czyli od kapitału po upływie okresu, na jaki została założona lokata. Odsetki zostają wypłacane po zakończeniu lokaty.
  • Odsetki składane – odsetki doliczane są do kapitału po okresie oprocentowania. Metoda ta zakłada, że wysokość odsetek od lokaty sukcesywnie wzrasta.
  • Dyskonto – potrącenie odsetek z góry za cały, założony okres obliczeniowy.

Wiedząc już co to jest kapitalizacja oraz rozróżniając różne rodzaje odsetek warto przybliżyć temat oprocentowania naliczonego w skali roku. W przypadku kredytów oprocentowanie w skali roku pozwala obliczyć dokładne odsetki. Bank, biorąc pod uwagę to roczne oprocentowanie oraz liczbę dni w miesiącu, wylicza konkretną sumę, która wynosi więcej w przypadku miesiąca mającego 31 dni i mniej w przypadku miesiąca mającego 28 dni.

Oblicz lokatę, czyli kalkulatory lokat bankowych

Aby obliczyć zyski z lokat bankowych, kont oszczędnościowych czy oprocentowanych rachunków osobistych, stworzono kalkulatory online. Ich zadaniem jest dokonywać sprawnej i szybkiej analizy dochodu. Aby z nich skorzystać, należy podać:

  • kwotę inwestycji
  • okres jej trwania
  • oprocentowanie nominalne

Kalkulatory najczęściej przyjmują, iż kapitalizacja następuje wraz z końcem okresu zaplanowanej inwestycji.

Przykładowo więc kwota inwestycji wynosząca 10 tysięcy złotych, wpłacona na 12 miesięcy z oprocentowaniem 3% da nam zysk w wysokości 56 złotych.

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.