Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Co powinna zawierać umową poręczenia?

agreement 2679506 1920

Chcąc zabezpieczyć swoją wierzytelność podpisywana jest tzw. umowa poręczenia. Jest to jedna z umów cywilnoprawnych, obowiązująca i zapisana szerzej w kodeksie cywilnym.

Poprzez umowę poręczenia rozumie się sytuację, w której poręczyciel zobowiązuje się wierzycielowi do zobowiązania na wypadek, gdyby dłużnik nie wykonał zlecenia. Dzięki takiemu przepisowi wierzyciel domagać się może zobowiązania od dwóch stron: dłużnika i wspomnianego poręczyciela.

Aby lepiej zrozumieć ten zapis, posłużmy się przykładem. Wyobraźmy sobie sytuację, w której nasz przyjaciel-stolarz prosi nas o poręczenie jego pracy wobec firmy X. Oznacza to, że jeśli z jakichś przyczyn nie wykona zlecenia poprawnie i na czas, to my zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności, a firma X może żądać od nas zapisanego w umowie zobowiązania. Jest więc to niezwykle odpowiedzialna rola, która powinna zostać przemyślana na każdym etapie ustalenia punktów podpisywanej umowy.

No właśnie – kluczem w tej relacji jest umowa oraz jej poprawne skonstruowanie. Ważne jest, aby odpowiadała ona obydwu stronom, zabezpieczając maksymalnie wierzyciela.
Sprawdźmy, jak wykonać umowę poręczenia według podanych poniżej punktów.

Umowa poręczenia wzór

W umowie powinny znaleźć się 5 głównych punktów, których dokładne ustalenie i określenie jest kluczowe z punktu widzenia każdej, zainteresowanej strony. Zgodnie z tym w umowie poręczenia wzór zawrzeć musisz:

1) Strony umowy poręczenia

Stronami umowy jest wierzyciel oraz poręczyciel. Jeśli poręczycielem jest osoba fizyczna (np. ty), w umowie powinien znaleźć się dokładny zapis dotyczący: twojego imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, numeru dowodu osobistego (lub innego, ważnego dokumentu), PESEL. Jeśli poręczycielem jest działalność, konieczne jest umieszczenie NIP, KRS oraz danych osoby, która jest reprezentatywna w tym elemencie.

2) Ustalenie przedmiotu poręczenia

Drugim, kluczowym elementem jest wskazanie osoby- dłużnika lub długu. To od tego zależeć będzie zobowiązanie główne. Co ważne, poręczenie nie musi dotyczyć kredytu, często zdarza się że zobowiązanie dotyczy np. odszkodowania.

3) Zakres odpowiedzialności

Poręczenie może pełnić rolę pełną lub ograniczoną (np. w stosunku procentowym). Istotne jest, że poręczenie pełne obowiązuje nie tylko kwotę główną którą dotyczy dług, ale także wszelkie opłaty dodatkowe, takie jak odsetki czy ewentualne koszty procesowe. Odpowiedzialność ta może być ograniczona w czasie (np. na czas kiedy dług stanie się wymagalnym) lub nosić miano warunkowej, czyli uzależnionej od warunków.

Jeśli pełnisz rolę poręczyciela, dopilnuj, aby w umowie pojawił się zapis, mówiący o tym że twoja odpowiedzialność za dług nastąpi dopiero wtedy, gdy egzekucja długu będzie bezskuteczna i wielokrotnie podejmowana. Podobnie w przypadku innych, podejmowanych środków zabezpieczających.

4) Inne elementy umowy

Wszelkie inne informacje, ustalone w sposób indywidualny. W tym elemencie wyróżnia się min. formę kontaktu i zawiadomienia (np. smsem, emailem, rozmową telefoniczną).

5) Podpisy stron poręczyciela – zarówno poręczyciela jak i wierzyciela

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.